Zabieg stomatologiczny

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne to leczenie, które wzbudza najwięcej negatywnych emocji wśród pacjentów.

W naszej placówce leczenie to przeprowadzane jest przez wysokiej klasy specjalistów i zawsze wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym.

Najczęściej jest to usunięcie zęba wraz z jego korzeniem, ale też: resekcja wierzchołka korzenia, chirurgiczne usuniecie zębów zatrzymanych i wszystkie zabiegi augmentacji kości.

Resekcja wierzchołka korzenia polega na chirurgicznym usunięciu stanu zapalnego przy wierzchołku korzenia zęba leczonego endodontycznie w sytuacji, gdy powtórne leczenie endodontyczne jest niemożliwe (np. osadzony już wcześniej na zębie wkład koronowo- korzeniowy i korona).

Zarówno po zabiegach usunięcia zęba , jak i resekcji wierzchołka, wskazane jest zastosowanie zabiegu augmentacji kości , a więc wprowadzenia w pole zabiegu materiału, na bazie którego kość będzie narastać szybciej i skuteczniej.