Skip to main content

Polityka prywatności

A. Wprowadzenie

1. Prywatność odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna i staramy się ją chronić. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Państwa danymi osobowymi.

2. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług czy produktów oferowanych przez Dental Art Studio Sp. z o.o. i związanych ściśle z tym celem, w szczególności umożliwienia dokonania rejestracji, złożenia zamówienia i dokonania rozliczeń, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji czy kontaktu.

3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane w formularzu rejestracyjnym, posiada nieskrępowany dostęp do dotyczących go danych. Użytkownik może dane te weryfikować, modyfikować lub też żądać ich usunięcia. Może to zrobić, korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

B.Ochrona prywatności naszych klientów ma dla nas niebagatelne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. W celu wyjaśnienia naszym użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników: Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników?

Właścicielem i administratorem danych osobowych jest Dental Art Studio Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-652), przy ul. Magazynowej 11/U3, NIP 5213848248, REGON 381912480.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników?
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych użytkowników należą:

1) Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko ci pracownicy lub współpracownicy Dental Art Studio Sp. z o.o., którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w stosownym zakresie i zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia lub dodatkowo zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

2) Dental Art Studio Sp. z o.o. spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Dla ochrony danych osobowych użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnia wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy użytkowników?
Rejestrując się na wizytę , użytkownik wypełnia formularz i podaje w nim niezbędne dane: imię i nazwisko – niezbędne w celu rejestracji właściwej osoby, numer telefonu- niezbędny do kontaktu w wypadku nieprzewidzianych zdarzeń i zmian, adres e-mailowy- niezbędny do komunikacji związanej z realizacją rejestracji. Dane osobowe użytkowników pobierane automatycznie po wejściu na stronę Dental Art Studio Sp. z o.o. Dental Art Studio Sp. z o.o. stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle, oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z naszych stron nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies, to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Powierzanie i udostępnianie danych osobowych użytkowników. Możemy całkowicie zapewnić naszych użytkowników, że nie udostępniamy ich danych osobowych innym osobom i podmiotom, które nie współpracują z Dental Art Studio Sp. z o.o.

Kontakt.

1. Dental Art Studio Sp. z o.o. w sprawach związanych z realizacją rejestracji kontaktuje się z użytkownikiem korzystając z podanego przez użytkownika adresu e-mail. Tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez użytkownika numeru telefonu.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48502348545 lub poprzez adres e-mail kontakt@dentalartstudio.pl. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: Dental Art Studio Sp. z o.o., ul. Magazynowa 11/U3, 02-652 Warszawa.